Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Kwaliteit

Stichting Kleinschalig Wonen heeft zich in 2020 aangesloten bij Kwaliteit@. Een nieuwe aanpak voor de kwaliteit binnen kleinschalige woonzorginitiatieven.  

Krachtig concept
Kwaliteit@ is een krachtig concept dat de kwaliteit binnen kleinschalige woonzorghuizen op een praktische manier zichtbaar en aantoonbaar maakt. Het welzijn van de bewoner staat voorop. Bij veel organisaties is de zorg het vertrekpunt. De initiatiefnemers achter Kwaliteit@ gaan in de eerste plaats uit van het welzijn van de bewoner. Als de bewoner goed in zijn vel zit, staat de ‘zorg’ als vanzelf minder op de voorgrond. Als bewoners overdag actief zijn, zullen ze ’s nachts goed slapen. 

Alle disciplines dragen bij

Alle disciplines in de woonzorghuizen dragen hieraan bij.Pas als alle disciplines het welzijn van de bewoner hoog in het vaandel hebben, uit zich dat in kwaliteit in het dagelijkse leven van de bewoners. De aanpak bestaat uit een visie, 10 klantbeloften en 5 bouwstenen.

Platform Kwaliteit@

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij Kwaliteit@. Via www.welzijnindezorg.nl ontwikkelen ze deze aanpak verder.

Voor ons betekent kwaliteit, samen leren en verbeteren. Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft hiervoor mooie richtlijnen. Voor kleinschalige woonvoorzieningen kunnen we dit vertalen naar 10 beloftes aan onze bewoners en hun naasten. Het welzijn van de bewoners staat centraal en de verwachtingen zijn helder. Bewoners en naasten ervaren dat er echt naar hen wordt geluisterd en de medewerkers
nemen verantwoordelijkheid voor de afgesproken zorg. 

Kwaliteit/SPOT 

Stichting Kleinschalig Wonen is aangesloten bij SPOT.

SPOT is een branchevereniging die zich inzet voor kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders.
De vereniging vindt dat kleinschalige zorg bijdraagt aan het welzijn van de cliënt of bewoner.
De vereniging vindt dat kleinschalige zorg bijdraagt aan het welzijn van de cliënt of bewoner. De kwaliteit van zorg en wonen wordt vanaf januari 2020 mede gecontroleerd door externe audits van Kwaliteit@. We zijn momenteel aspirant-lid van kwaliteit@. Hun visie op zorg en wonen bestaat uit 10 beloften, 5 bouwstenen.


Kwaliteitsverslag 2020
Lees hier meer informatie over het 
kwaliteitsverslag.

Kwaliteitsjaarplan 2021
Lees hier meer informatie over Warme Zorg.

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud en de AVG
Klik hier voor meer informatie.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. In onze brochure
'Heeft u klachten?' leest u hoe u een klacht kunt indienen.