Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

ANBI-status

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud heeft een ANBI-status, wat u bij giften en donaties belastingvoordeel oplevert. Vanwege de  ANBI-status zijn wij verplicht de volgende informatie openbaar te maken.

Naam van de instelling: Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud
Kamer van Koophandel: handelsregister nr. 54463319
Fiscaal nummer: 851315288

Post- en bezoekadres
Dr. Nuijensstraat 80
1617 KD Westwoud
Telefoon 0228-755665

Doelstelling
1. Bieden van verantwoorde zorg, cliëntgerichtheid, veilige en betaalbare zorg. Doelgroep: kwetsbare ouderen met lichamelijk en/of cognitieve problemen.
2. Het uitdragen van de visie, warme zorg.

Bestuurders
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

De statuten en reglementen hiervoor zijn opgesteld conform de Governancecode (Kleine Zorginstellingen).

Statuten en reglementen Raad van Toezicht & Raad van Bestuur, alsmede de toezichtvisie zijn opvraagbaar.

Het beloningsbeleid
De directeur/bestuurder en medewerkers ontvangen salaris conform de CAO V&VT. 

De leden van de Raad van Toezicht kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording en het jaarverslag vindt u ter informatie op de website www.jaarverslagenzorg.nl.

Het beschikbare budget van stichting Kleinschalig Wonen Wonen wordt zoveel mogelijk gebruikt voor de directe zorg en begeleiding van onze bewoners. Voor veel andere zaken die bijdragen aan het welzijn van de bewoners zijn we afhankelijk van donaties en giften. We hebben deze bijdragen tot nog toe gebruikt voor:
·  Grote parasol voor op het terras
·  De bouw van een rokers-hoekje
·  Muziekprojecten
·  Beleveniskoffer
·  Tuinmeubilair
·  Kunst voor in of om de woning
·  Trapleuningen
·  Een ebike duo-fiets

Wilt u Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud financieel of materieel steunen? Neem dan contact op met Erica van der Meulen, directeur/bestuurder, 06 - 21 39 14 45. Zij bespreekt met u de mogelijkheden waar uw gift voor kan worden gebruikt. Suggesties van uw kant zijn natuurlijk welkom.

Een tweede mogelijkheid is een bedrag te storten op de bankrekening van Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud: NL31 RABO 0171015541, onder vermelding van ‘gift’.

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud heeft vanaf 2014 de ANBI-status. Dit levert belastingvoordelen op bij giften en donaties. Voor meer informatie over de belastingvoordelen bij een ANBI-status kunt u bij de belastingdienst terecht.

Alle gevers onze hartelijke dank!