Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Klacht?

Klachtenregeling

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud werkt volgens de Wet Kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz). Als familie of eerste contactpersoon van een bewoner een klacht heeft kunnen de volgende stappen worden genomen: Probeer altijd eerst de klacht te bespreken met de persoon die het betreft. Als dit niet lukt dan kunt u altijd de Persoonlijk Begeleider van de bewoner aanspreken om zaken mee door te spreken. Zeker als het gaat om de directe zorg. De Persoonlijk Begeleiders zijn laagdrempelig bereikbaar. U kunt ook altijd bij de zorgmanager en bij de bewonerscommissie terecht met vragen of me klachten. Ontevredenheid lossen we graag zo snel mogelijk samen met u op.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan kunt u contact opnemen met het klachtenportaal zorg voor de klachten geschillenregeling.